เพลง Counting Stars – OneRepublic

[Chorus:]
Lately I’v been, I’v been losing sleep
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’v been, I’v been prayin’ hard
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ต้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน
Yeah, we’ll be counting stars
ใช่ เราจะมานับดวงดาวกัน

[Verse 1]
I see this life
ผมเห็นชีวิตนี้
Like a swinging vine
เหมือนกับเถาวัลย์ที่แกว่งไกว
Swing my heart across the line
แกว่งหัวใจของผมข้ามเส้นไป
In my face is flashing signs
ที่อยู่บนหน้าผม คือป้ายกระพริบ
Seek it out and ye shall find
ออกไปหา แล้วเธอจะพบมัน

Old, but I’m not that old
แก่ แต่ผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้น
Young, but I’m not that bold
เด็ก แต่ผมก็ไม่ได้ใจถึงขนาดนั้น
And I don’t think the world is sold
และผมก็ไม่คิดว่า เงินจะซื้อได้ทุกอย่างบนโลกนี้
I’m just doing what we’re told
ผมก็แค่ทำสิ่ง ที่พวกเราถูกบอกกันมา

I feel something so right
ผมรู้สึกเหมือนบางสิ่งนั้นถูกต้องมาก
By doing the wrong thing
จากการทำสิ่งที่ผิด
And I feel something so wrong
และผมก็รู้สึกเหมือนบางสิ่งนั้นผิดมหันต์
By doing the right thing
จากการทำสิ่งที่ถูก
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
ผมไม่สามารถโกหก ไม่สามารถโกหกได้เลย
Everything that kills me makes me feel alive
ทุกอย่างที่ฆ่าผม นั้นทำให้ผมมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

Lately I’v been, I’v been losing sleep (hey!)
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’v been, I’v been prayin’ hard (hey!)
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ค้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep (hey!)
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’ve been, I’ve been prayin’ hard (hey!)
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ต้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be, we’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน

[Verse 2:]
I feel the love
ผมรู้สึกถึงความรัก
And I feel it burn
และรู้สึกว่ามันกำลังเผาไหม้
Down this river every turn
ไปตามแม่น้ำสายนี้ ไปทุกๆโค้ง
Hope is our four letter word
ความหวังก็คือตัวอกษร สี่ตัวสำหรับเรา
Make that money
ที่ทำให้เงินนั้น
Watch it burn
ได้มอดไหม้ไป

Old, but I’m not that old
แก่ แต่ผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้น
Young, but I’m not that bold
เด็ก แต่ผมก็ไม่ได้ใจถึงขนาดนั้น
And I don’t think the world is sold
และผมก็ไม่คิดว่า เงินจะซื้อได้ทุกอย่างบนโลกนี้
I’m just doing what we’re told
ผมก็แค่ทำสิ่ง ที่พวกเราถูกบอกกันมา

And I feel something so wrong
และผมก็รู้สึกว่าบางสิ่งนั้นผิดมหันต์
By doing the right thing
จากการทำสิ่งที่ถูก
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
ผมไม่สามารถโกหก ไม่สามารถโกหกได้เลย
Everything that drowns me makes me wanna fly
ทุกๆสิ่งที่กดผมให้จมลง มันทำให้ผมอยากจะบินขึ้นมา

[Chorus:]
Lately I’v been, I’v been losing sleep (hey!)
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’v been, I’v been prayin’ hard (hey!)
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ค้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน
Lately I’ve been, I’ve been losing sleep (hey!)
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’ve been, I’ve been prayin’ hard (hey!)
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ต้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be, we’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน

[Bridge 4x:]
Take that money
เอาเงินนั้นไป
Watch it burn
ดูมันมอดไหม้
Sink in the river
จมลงไปในลำธาร
The lessons I learned
บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้

Everything that kills me makes me feel alive
ทุกอย่างที่ฆ่าผม นั้นทำให้ผมมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

[Chorus:]
Lately I’v been, I’v been losing sleep (hey!)
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’v been, I’v been prayin’ hard (hey!)
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ค้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep (hey!)
ช่วงหลังมานี้ผมไม่ได้นอนเลย
Dreaming about the things that we could be
ฝันเกี่ยวกับสิ่งที่เราสองควรจะเป็น
But baby, I’ve been, I’ve been prayin’ hard (hey!)
แต่ ที่รักผมได้ภาวนาอย่างหนัก
Said no more counting dollars
ภาวนาว่า อย่าให้ต้องมานับเงินอีกเลย
We’ll be, we’ll be counting stars
เราจะมานับดวงดาวกัน

[Outro 4x:]
Take that money
เอาเงินนั้นไป
Watch it burn
ดูมันมอดไหม้
Sink in the river
จมลงไปในลำธาร
The lessons I learned
บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้