เพลงสากล คำอ่านเพลง 7 Years – Lukas Graham

Once I was seven years old, my mama told me
วันส์ ไอ วอซ เซเวน เยียร์ซ์ โอล์ด, มาย มามา โทล์ด มี
“Go make yourself some friends or you’ll be lonely”
โก เมค ยัวร์เซลฟ์ ซัม เฟรนดซ์ ออร์ ยูล บี โลนลี
Once I was seven years old
วันซ์ ไอ วอซ เซเวน เยียร์ซ์ โอล์ด

It was a big big world, but we thought we were bigger
อิท วอซ อะ บิก บิก เวิร์ลด์ บัท วี ธอท วี เวอร์ บิกเกอร์
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
พุชชิง อิช อะเธอะ ทู เธอะ ลิมิทส์ วี เวอร์ เลิร์นนเิง ควิกเกอร์
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
บาย อิเลเวน สโมกคิง เฮิร์บ แอนด์ ดริงกิง เบิร์นนิง ลิเคอร์
Never rich so we were out to make that steady figure
เนเวอร์ ริช โซ วี เวอร์ เอาท์ ทู เมค แธท สเตดี ฟิเกอร์

Once I was eleven years old, my daddy told me
วันส์ ไอ วอซ อิเลเวน เยียร์ส์ โอล์ด, มา แดดดี โทล์ด มี
“Go get yourself a wife or you’ll be lonely”
โก เกท ยัวร์ เซลฟ์ อะ ไวฟ์ ออล์ ยูล ยี โลนลี
Once I was eleven years old
วันส์ ไอ วอซ อิเลเวน เยียร์ส โอล์ด

I always had that dream, like my daddy before me
ไอ ออล์เวซ์ แฮด แธท ดรีม, ไลค์ มาย แดดดี บีฟอร์ มี
So I started writing songs, I started writing stories
โซ ไอ สตาร์ทิด ไรทิง ซองซ์ ไอ สตาร์ทิด ไรทิง สตอรี่ซ์
Something about that glory just always seemed to bore me
ซัมธิง เออะเบาท์ แธท กลอรี จัวท์ ออล์เวซ์ ซีมด์ ทู บอร์ มี
‘Cause only those I really love will ever really know me
คอส โอลี โธซ ไอ เรียลี ลัฟว์ วิล เอเวอร์ เรียลี โนว มี

Once I was twenty years old, my story got told
วันส์ ไป วอซ ทเนที เยียร์ซ โอล์ด, มาย สตอรี กอท โทล์ด
Before the morning sun, when life was lonely
บีฟอร์ เธอะ มอร์นิง ซัน, เวน ไลฟ์ วอซ โลนลี
Once I was twenty years old
วันส์ ไอ วอซ ทเวนที เยียร์ซ โอล์ด

I only see my goals, I don’t believe in failure
ไอ โอลี ซี มาย โกซ์ ไอ โดนท์ บีลีฟว์ อิน เฟลเยอร์
‘Cause I know the smallest voices, they can make it major
คอส ไอ โนว เธอะ สมอเลสท์ วอยเซส, เธ แคน เมค อิท เมเจอร์
I got my boys with me, at least those in favor
ไอ กอท มาย บอยซ์ วิธ มี, แอท ลิสท์ โธซ อิน เฟเวอร์
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later
แอนด์ อิฟ วี โดนท์ มีท บีฟอร์ ไอ ลีฟว์ ไอ โฮพ ไอล์ ซี ยู เลเทอร์

Once I was twenty years old, my story got told
วันส์ ไอ วอซ ทเวนที เยียร์ซ โอล์ด, มาย สตอรี กอท โทล์ด
I was writing ’bout everything I saw before me
ไอ วอซ ไรทิง เบาท์ เอฟวรีธิง ไอ ซอ บีฟอร์ มี
Once I was twenty years old
วันส์ ไอ วอซ ทเวนที เยียร์ซ โอล์ด

Soon we’ll be thirty years old, our songs have been sold
ซูน วีล บี เธิร์ที เยียร์ซ์ โอล์ด, เอาเอร์ ซองซ์ แฮฟ บีน โซล์ด
We’ve traveled around the world and we’re still roaming
วีฟว์ ทราเวลด์ เออะราวน์ด์ เธอะ เวิร์ล์ด์ แอนด์ วีเออร์ สติล โรมมิง
Soon we’ll be thirty years old
ซูน วีล บี เธิร์ที เยียร์ซ์ โอล์ด

I’m still learning about life
ไอม์ สติล เลิร์นนิง เออะเบาท์ ไลฟ์
My woman brought children for me
มาย วูแมน บรอท ชิลเดรน ฟอร์ มี
So I can sing them all my songs
โซ ไอ แคน ซิง เธม ออล มาย ซองซ์
And I can tell them stories
แอนด์ ไอ แคน เทล เธใ สตอรีซ์
Most of my boys are with me
โมสท์ ออฟ ม่ย บอยซ์ อาร์ วิธ มี
Some are still out seeking glory
ซัม อาร์ สติล เอาท์ ซีคกิง กลอรี
And some I had to leave behind
แอนด์ ซัม ไอ แฮด ทู ลีฟว์ เบอะไฮนด์
My brother, I’m still sorry
มาย บราเธอร์, ไอม์ สติล ซอรี

Soon I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
ซูน ไอล์ บี ซิกซตี เยียร์ซ์ โอล์ด, มาย แดดดี กอท ซิกซตี วัน
Remember life, and then your life becomes a better one
รีเมมเบอร์ ไลฟ์, แอนด์ เธน ยัวร์ ไลฟ์ บีคัมซ์ อะ เบทเทอร์ วัน
I made a man so happy when I wrote a letter once
ไอ เมด เอะ แมน โซ แฮพพี เวน ไอ โรท เอะ เลทเทอร์ วันส์
I hope my children come and visit once or twice a month
ไอ โฮพ มาย ชิลเดรน คัม แอนด์ วิซิท วันส์ ออร์ ทไวส์ เอะ มันธ์

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
ซูน ไอล์ บี ซิกซตี เยียร์ซ์ โอล์ด, วิล ไอ ธิงค์ เธอะ เวิร์ลด์ อิซ โคล์ด
Or will I have a lot of children who can warm me?
ออร์ วิล ไอ แฮฟว์ เอะ ลอท ออฟ ชิลเดรน ฮู แคน วอร์ม มี
Soon I’ll be sixty years old
ซูน ไอล์ บี ซิกซตี เยียร์ซ์ โอล์ด,

Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
ซูน ไอล์ บี ซิกซตี เยียร์ซ์ โอล์ด,
Or will I have a lot of children who can warm me?
ออร์ วิล ไอ แฮฟว์ เอะ ลอท ออฟ ชิลเดรน ฮู แคน วอร์ม มี
Soon I’ll be sixty years old
ซูน ไอล์ บี ซิกซตี เยียร์ซ์ โอล์ด,

Once I was seven years old, my mama told me
วันส์ ไอ วอซ เซเวน เยียร์ซ์ โอล์ด, มาย มามา โทล์ด มี
“Go make yourself some friends or you’ll be lonely”
โก เมค ยัวร์เซลฟ์ ซัม เฟรนดซ์ ออร์ ยูล บี โลนลี
Once I was seven years old
วันซ์ ไอ วอซ เซเวน เยียร์ซ์ โอล์ด
Once I was seven years old
วันซ์ ไอ วอซ เซเวน เยียร์ซ์ โอล์ด