เนื้อเพลง Violette Wautier – Smoke

I don’t I don’t smoke
But I’ll go outside with you
Baby it’s kinda cold
You can hold me if you want to
No, I’m not thinkin’ straight now
I had a few drinks before
But I don’t I don’t mind now
Cause I am here with you

ฉันไม่สูบบุหรี่หรอก
แต่ฉันจะออกไปกับเธอ
ที่รัก มันหนาวหน่อยๆนะ
เธอจะกอดฉันก็ได้นะถ้าเธอต้องการ
ฉันคิดอะไรไม่ออกเลย
หลังจากดื่มมาสองสามแก้ว
แต่ฉันไม่ว่าอะไรหรอก
เพราะฉันอยู่กับเธอแล้ว

We keep meeting each other this way
I was just thinking about you today
All my friends are dancin’ in the livin’ room
You pull out a cigarette and say
Let’s be alone

เราเจอกันแบบนี้ตลอดเลยนะ
ฉันแค่กำลังคิดถึงเธออยู่นะวันนี้
เพื่อนๆฉันกำลังเต้นอยู่ในห้องนั่งเล่น
เธอหยิบบุหรี่ออกมาและบอกว่า
ไปอยู่กันตามลำพังนะ

I don’t I don’t smoke
But I’ll go outside with you
Baby it’s kinda cold
You can hold me if you want to
No, I’m not thinkin’ straight now
I had a few drinks before
But I don’t I don’t mind now
Cause I am here with you

ฉันไม่สูบบุหรี่หรอก
แต่ฉันจะออกไปกับเธอ
ที่รัก มันหนาวหน่อยๆนะ
เธอจะกอดฉันก็ได้นะถ้าเธอต้องการ
ฉันคิดอะไรไม่ออกเลย
หลังจากดื่มมาสองสามแก้ว
แต่ฉันไม่ว่าอะไรหรอก
เพราะฉันอยู่กับเธอแล้ว

I am here with you oh
I am here with you oh

ฉันอยู่กับเธอตรงนี้นะ
ฉันอยู่กับเธอตรงนี้นะ

I know what you wanna do
We’ll make out and let our bodies speak
I’ll light that cigarette for you
Promise me that you will keep this between us

ฉันรู้นะว่าเธออยากจะทำอะไร
เราจะจูบกัน และให้ร่างกายเราเป็นคนพูด
ฉันจะจุดบุหรี่ให้เธอนะ
สัญญาสิว่าเธอจะเก็บไว้เป็นความลับระหว่างเรา

Let’s go let’s go smoke
I will go outside with you
Nobody has to know
Just hold me I know you want to

ไปสูบบุหรี่กัน
ฉันจะออกไปกับเธอนะ
ไม่ต้องมีใครรู้หรอก
กอดฉันก็ได้ถ้าเธออยาก

No, I’m not thinkin’ straight now
I had a few drinks before
But I don’t I don’t mind now
Cause I am here with you

ฉันคิดอะไรไม่ออกเลย
หลังจากดื่มมาสองสามแก้ว
แต่ฉันไม่ว่าอะไรหรอก
เพราะฉันอยู่กับเธอแล้ว

I am here with you oh
I am here with you oh
Cause I am here with you

เพราะฉันอยู่กับเธอก็พอแล้ว